Club Car 2 chỗ màu kem – Chuyên dụng sân golf

Club Car 2 chỗ màu kem được thiết kế chuyên dụng dùng cho sân golf, có phần ghế sau cải tiến lại để chở thêm dụng cụ.